top of page

НПАОП 0.00-1.02-08. Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів.

Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
від 1 вересня 2008 року N 190

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 жовтня 2008 р. за N 937/15628

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів (далі - Правила), що додаються.

2. Скасувати наказ Держнаглядохоронпраці від 03.11.99 N 208 "Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів".

3. Начальнику управління організації державного нагляду в металургії, енергетиці, будівництві та котлонагляду Іванченку В. І. в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В. В. уключити цей наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці.

5. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спец роботи Кравцю В. Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держгірпромнагляду Дєньгіна А. П.

 

Голова Держгірпромнагляду 

С. Сторчак 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва 

 
 
К. Ващенко 

Голова Державного комітету
України з питань технічного
регулювання та споживчої політики 

 
 
Л. В. Лосюк 

Міністр регіонального розвитку
та будівництва України 

 
В. С. Куйбіда 

Голова Державного комітету
ядерного регулювання України 

 
О. А. Миколайчук 

В. о. Першого заступника
Міністра, головного державного
санітарного лікаря України 

 
 
А. М. Пономаренко 

Перший заступник
Голови Антимонопольного
комітету України 

 
 
Ю. Г. Кравченко 

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків
на виробництві та професійних
захворювань України 

 
 
 
 
Ю. Мельников 

Заступник Міністра
України з надзвичайних
ситуацій  та у справах захисту
населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи

 
 
 
 
В. Третьяков


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
від 1 вересня 2008 р. N 190

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
7 жовтня 2008 р. за N 937/15628 


 

ПРАВИЛА БУДОВИ І БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛІФТІВ I. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ Ці Правила поширюються на всіх суб'єктів господарювання незалежно від форм власності, які здійснюють виготовлення, монтаж, експлуатацію, ремонт, реконструкцію та модернізацію ліфтів, підйомників та їх складових частин. II. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ У цих Правилах є посилання на такі нормативні документи: ДСТУ 2860-94  Надійність техніки. Терміни та визначення  ДСТУ 3552-97  Ліфти пасажирські та вантажні. Терміни та визначення  ДСТУ 3321-2003  Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять  ДСТУ 3278-95  Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення  ДСТУ ISO 4190-1-2001  Установка ліфтова (елеваторна). Частина 1. Ліфти класів I, II, III і VI  ДСТУ ISO 4190-2-2001  Установка ліфтова (елеваторна). Частина 2. Ліфти класу IV  ДСТУ ISO 4190-3-2001  Установка ліфтова (елеваторна). Частина 3. Ліфти службові класу V  ДСТУ ISO 4190-5-2001  Установка ліфтова (елеваторна). Частина 5. Пристрої керування, сигналізації та додаткові пристрої  ДСТУ ISO 4190-6-2001  Установка ліфтова (елеваторна). Частина 6. Ліфти пасажирські для встановлення в житлових будинках. Планування і вибір  ДСТУ EN 81-1:2003  Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 1. Ліфти електричні  ДСТУ EN 81-2:2003  Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 2. Ліфти гідравлічні  ДСТУ pr EN 81-3:2004  Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 3. Ліфти електричні і гідравлічні службові  ДСТУ pr EN 81-5:2004  Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 5. Ліфти гвинтові  ДСТУ pr EN 81-6:2004  Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів і службових ліфтів. Частина 6. Ліфти з ланцюговою передачею  ДСТУ pr EN 81-7:2002  Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів і службових ліфтів. Частина 7. Ліфти з зубчастою передачею  ДСТУ pr EN 81-8:2002  Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 8. Двері шахти ліфта. Випробовування на вогнестійкість  ДСТУ pr EN 81-11:2002  Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 11. Нові ліфти в існуючих будинках  ДСТУ pr EN 81-22-1:2006  Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Ліфти для транспортування осіб та вантажів. Частина 22-1. Електричні пасажирські і вантажопасажирські ліфти з нахиленою рухомою частиною  ДСТУ pr EN 81-28:2001  Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 28. Дистанційне керування сигналізацією на пасажирських і вантажопасажирських ліфтах  ДСТУ pr EN 81-70:2003  Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 70. Конкретне застосування пасажирських і вантажопасажирських ліфтів. Зручність доступу до ліфтів пасажирів, зокрема пасажирів з функціональними порушеннями  ДСТУ pr EN 81-72:2002  Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 72. Ліфти для пожежної служби  ДСТУ pr EN 81-73:2004  Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Специфічне використовування пасажирських і вантажопасажирських ліфтів. Частина 73. Режим роботи ліфтів у разі пожежі  ДСТУ EN 12015:2003  Електромагнітна сумісність. Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри. Емісія завад  ДСТУ EN 12016:2003  Електромагнітна сумісність. Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри. Несприйнятливість до завад  ДСТУ pr EN 13015:2002  Технічне обслуговування ліфтів і ескалаторів. Норми для інструкцій із технічного обслуговування  ДСТУ ISO 18738:2004  Ліфти (елеватори). Вимірювання параметрів якості руху ліфта  НПАОП 0.00-1.16-96  Правила атестації зварників, затверджені наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 19.04.96 N 61, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 31.05.96 за N 262/1287  НАПБ А.01.001-2004  Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19.10.2004 N 126, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за N 1410/10009  НАПБ Б.01.007-2004  Правила облаштування та застосування ліфтів для транспортування пожежних підрозділів у будинках та спорудах, затверджені наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 19.04.2004 N 174, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 07.05.2004 за N 577/9176  НПАОП 40.1-1.21-98  Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці, від 06.10.97 N 257, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 13.01.98 за N 11/2451  НПАОП 40.1-1.32-2001  Правила будови електроустановок. Електроустаткування спеціальних установок, затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України 21.06.2001 N 272  НПАОП 0.00-6.02-2004  Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 N 1112  НПАОП-0.00-4.12-2005  Типове положення про порядок проведення навчання і перевірок знань з питань охорони праці, затверджене наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 N 15, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511.  НПАОП 0.00-4.05-2003  Порядок видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2003 N 1631  НПАОП 0.00-6.18-2004  Порядок проведення огляду, випробовування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 N 687  ГОСТ 12.1.005-88  ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны  ГОСТ 15.001-88  Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения  ГОСТ 22011-95  Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия  ГОСТ 22845-85  Лифты электрические пассажирские и грузовые. Правила организации, производства и приемки монтажных работ  ГСТУ 36.1-001-97  Ліфти пасажирські та вантажні. Монтаж  ГСТУ 36.1-002-97  Ліфти пасажирські та вантажні. Модернізація ліфтів на місці експлуатації. Положення  ГСТУ 36.1-003-98  Ліфти пасажирські та вантажні. З'єднання зварювальні. Загальні технічні вимоги  ГСТУ 36.1-009-99  Ліфти пасажирські та вантажні. Нормативи оснащеності на виконання робіт з монтажу, ремонту та технічного обслуговування ліфтів  ДБН В.2.2-9-99  Державні будівельні норми України. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення  ДБН В.2.2-15-2005  Державні будівельні норми України. Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення  ДБН В.2.5-28-2006  Державні будівельні норми України. Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення  ДБН В.1.1-7-2002  Державні будівельні норми України. Пожежна безпека об'єктів будівництва  ДСН 3.3.6.037-99  Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 N 37  ДСН 3.3.6.039-99  Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 N 39;  ДСН 3.3.6.042-99  Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 N 42  ДСН 3.3.6.096-2002  Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18.12.2002 N 476, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 13.03.2003 за N 203/7524;  ДСан ПіН 2.2.7.029-99  Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.07.99 N 29  ПУЕ  Правила улаштування електроустановок. Глава 1.7. Заземлення і захисні засоби електробезпеки, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 28.08.2006 N 305  ПТЕ  Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 N 258, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за N 1143/13017.  III. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 3.1. Загальні вимоги Ці Правила встановлюють вимоги до будови, виготовлення, монтажу, налагодження, проведення технічного огляду та експертного обстеження, експлуатації, ремонту, реконструкції та модернізації ліфтів, підйомників та їх складових частин. 3.1.1. Дія цих Правил поширюється на: - ліфти електричні з тяговим або жорстким приводом та гідравлічні (далі - ліфти); - ліфти з іншими приводами в частині реєстрації, перереєстрації, проведення технічного огляду та експертного обстеження, експлуатації, ремонту, реконструкції та модернізації;

bottom of page