top of page

«Про стан ліфтового господарства в м. Миколаєві»

 

У житлових будинках м. Миколаєва станом на 30.05.12 налічується                         2187 ліфтів, з них:

- у житлових будинках комунальної власності - 1664 ліфта;

- у будинках ОСББ, ЖБК - 338 ліфтів;

- у житлових будинках відомчої власності - 185 ліфтів.

На сьогоднішній день у ліфтовому господарстві міста виникла складна ситуація. На початок 2012 року у багатоповерхових будинках м. Миколаєва порядку 908 ліфтів відпрацювали нормовані 25 років. Введення в експлуатацію більшості з цих ліфтів припадає на 1970 – 1980 роки. Тож вони є морально застарілими, а обладнання потребує підвищеного техничного обслуговування та проведення ремонту на них.

Технічний стан більшості таких ліфтів знаходяться в працездатному стані, але відповідно до вимог Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів (ПББЕЛ) подальша експлуатація таких ліфтів повинна бути зупинена.

Відповідно рішення Миколаївської міської ради  від 30.12.10  №2/15 “Про міський бюджет міста Миколаєва на 2011 рік” на утримання ліфтового господарства міста передбачалось виділення коштів у розмірі  1 245,00  тис. грн.

В подальшому, враховуючи важливість та нагальність проблеми утримання ліфтового парку міста у належному технічному стані, при корегуванні бюджету за результатами І півріччя 2011 року, а також за рахунок перерозподілу коштів, передбачених для департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради на співфінансування загальнодержавних програм, на утримання ліфтового господарства міста було додатково направлено   2 935,8 тис. грн.

Так, у 2011 році на утримання ліфтового парку м. Миколаєва було передбачено фінансування наступних видів робіт:

 • експертне обстеження ліфтів – 586,2 тис. грн.;

 • післяекспертний капітальний ремонт ліфтів – 2 800,0 тис. грн.;

 • капітальний ремонт ліфтів – 584,6 тис. грн.;

 • позачерговий технічний огляд ліфтів вповноваженою організацією –                   210,0 тис. грн.

Загальна сума виділених коштів склала 4 180,8 тис. грн.

Відповідно до доведених лімітів фінансування виконано:

 • експертне обстеження 266 ліфтів;

 • після-експертний капітальний ремонт 303 ліфтів;

 • капітальний ремонт  244 ліфтів;

 • позачерговий технічний огляд 354 ліфтів.

Таким чином, станом на 01.01.12 потреба у проведені робіт з утримання ліфтів м. Миколаєва склала:

-  експертне обстеження 293 ліфтів  на суму  780,85 тис. грн.;

          - після-експертний капітальний ремонт 462 ліфтів  на суму 8250,00 тис. грн;

           - капітальний ремонт 330 ліфтів (300 шт. – заміна основних вузлів та матеріалів, які вийшли з ладу, 30 шт. – заміна станцій СУПЛ на «Родос») на суму                            1 560,00 тис. грн.

Загальна вартість зазначених робіт становить 9 990,85 тис. грн. (у цінах станом на 01.01.12).

Також потребують  заміни 20 ліфтів, модернізації 27 ліфтів та диспетчеризації 273 ліфти.

З метою фінансування зазначених робіт у 2012 році, рішенням Миколаївської міської ради від 27.12.11 №13/1 «Про міській бюджет міста Миколаєва на 2012 рік» на утримання ліфтового господарства міста заплановано виділення коштів з наступних робіт:

         - на експертне обстеження ліфтів, які відпрацювали встановлений термін експлуатації – 499,00 тис.  грн.;

         - на після експертний капітальний ремонт 156 ліфтів (згідно затверджених графіків експертного обстеження на 2011 рік) –  2 200,00  тис. грн.;

- на капітальний ремонт 70 ліфтів – 300,00 тис. грн.

Загальна сума коштів, передбачених міським бюджетом 2012 року на утримання ліфтового парку міста становить 2 999,00  тис. грн.

Також хочу зазначити, що згідно затверджених графіків експертного обстеження ліфтів на 2011 рік потребують виконання після-експертного капітального ремонту 248 ліфтів на загальну суму 4 060,00 тис. грн., при цьому бюджетом міста передбачено фінансування даних робіт тільки на 156 ліфтах.

У рамках виділених коштів на сьогоднішній день виконано після-експертний капітальний ремонт 90 ліфтів на суму 994,13 тис. грн.. Роботи з після-експертного капітального ремонту  ще 66 ліфтів планується виконати в червні-вересні  поточного року.

Разом з тим, з метою недопущення зупинки ліфтів у житлових будинках комунальної власності, КП "Міколаївліфт" вишукало можливість виконати після-експертний капітальний ремонт частини ліфтів, згідно графіків 2011 року, за рахунок власних коштів (у т.ч. коштів за технічне обслуговування ліфтів). Так, на сьогоднішній день дані роботи виконано на 83 ліфтах комунальної власності, посля-експертний капітальний ремонт ще 9 ліфтів триває.

Враховуючи вищевикладене, завдяки співпраці міської влади та керівництва                  КП "Міколаївліфт" найближчим часом буде завершено виконання посля-експертних капітальних ремонтів на 248 ліфтах житлових будинків комунальної власності               (100% згідно графіків експертного обстеження ліфтів на 2011 рік).

На даний час в рамках доведених лімітів фінансування виконано:

 • експертне обстеження 150 ліфтів;

 • капітальний ремонт 60 ліфтів;

 • після-експертний капітальний ремонт 173 ліфтів.

Таким чином, першочергово додаткового фінансування потребують наступні види робіт:

- експертне обстеження 106 ліфтів на суму 282,00 тис. грн.;

- після-експертний капітальний ремонт 214 ліфтів на суму 4 190,00 тис. грн.;

- капітальний ремонт ліфтів на суму 300,00 тис. грн.

Наразі, з 1664 ліфтів комунальної власності 24 ліфта, експлуатацію яких станом на 25.05.12 було припинено з технічних причин, потребують проведення капітального ремонту. Також існує потреба у проведенні капітально-відновлювального ремонту              6 ліфтів, термін простою яких становить понад 8 років (орієнтовна вартість робіт - 600,00 тис. грн.).

Також, на даний час виготовлено та отримано позитивний висновок експертизи на проектно-кошторисну документацію робіт з після-експертного капітального ремонту 27 ліфтів у житлових будинках комунальної власності та ОСББ. Зазначені роботи будуть розпочато відразу після отримання фінансування відповідно договірних зобов’язань.

Враховуючи обмеженість міського бюджету та значні кошти, необхідні для заміни 20 ліфтів, зазначені ліфти внесені до переліку адрес житлових будинків, на яких планується виконання вказаних робіт у 2012 році за рахунок субвенції з державного бюджету, передбаченої для реалізації Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки.

У разі надходження коштів у 2012 році вищезазначені роботи на орієнтовну суму 7,00 млн. грн. будуть виконані.

Також, міська влада за підтримки депутатського корпусу  у 2012 році планує взяти участь у Всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2012 року з проектом «Диспетчеризація ліфтів у м. Миколаєві». Проектом передбачено проведення диспетчеризації ліфтів у двох районах міста Миколаєва – Ленінському та Корабельному. Загальна кількість ліфтів - 131. (Ленінський район - 63 ліфти, Корабельний район – 68 ліфтів) на загальну суму                986,0 тис. грн., з них: міський бюджет - 493,0 тис. грн., державний бюджет -                       493,0 тис. грн. У разі перемоги в конкурсі отримання коштів та реалізація проекту будуть здійснені в 2013 році.

Реалізація програми диспетчеризації ліфтів у м. Миколаєві дозволить забезпечити швидке та своєчасне реагування на аварії та неполадки у ліфтовому господарстві міста. Грамотна координація зусиль по усуненню аварій дозволить забезпечити енерго- та ресурсозбереження, заощадити кошти міського бюджету та звести до мінімуму незручності населення.

Також хочу зазначити, що враховуючи стрімке старіння житлового фонду міста, у тому числі ліфтового обладнання житлових будинків, та значні фінансові витрати, необхідні для проведення експертного обстеження та після-експертного ремонту ліфтів, які відпрацювали нормативний термін експлуатації, виконати весь комплекс необхідних відновних заходів за рахунок коштів лише міського бюджету не є можливим, а з державного бюджету, на жаль, починаючи з 2011 року реальної допомоги не надходило.

Приймаючи до уваги вищевикладене, міською владою вживається всіх можливих заходів щодо недопущення погіршення стану ліфтового господарства, зокрема враховано всі можливі видатки у межах міського бюджету на 2012 рік для фінансування робіт з утримання ліфтового парку. Враховуючи нагальну потребу в коштах та існуючі обсяги фінансування, хочу зауважити, що без фінансової підтримки з державного бюджету забезпечити стале та безпечне функціонування ліфтового господарства міста Миколаєва вкрай складно.

bottom of page